Naar boven

Privacy & Cookies

Gulickx schoenen zorgt ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet aan derde partijen versterkt.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging alle persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
U heeft het recht op inzage in de gegevens die we over U als klant verwerken.
Ook heeft U het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen van Uw persoonsgegevens.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies.
Hieronder een overzicht van de cookies die worden gebruikt en waarvoor zij dienen:

RequestVerificationToken Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen. Vervalt na sessie
ASP.NET_SessionId Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij. Vervalt na sessie
Language Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op. Vervalt na 1 jaar
nc_session Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij. Vervalt na 2914602 dagen

_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Vervalt na 2 jaar
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. Vervalt na 1 dag
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Vervalt na 1 dag
History.store Bevat een bezoekers-ID - Dit wordt gebruikt om de navigatie en interactie van bezoekers op de website bij te houden voor interne website-optimalisatie. Vervalt na sessie