Privacybeleid

Gulickx schoenen zorgt ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet aan derde partijen versterkt.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging alle persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

U heeft het recht op inzage in de gegevens die we over U als klant verwerken.

Ook heeft U het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen van Uw persoonsgegevens.